Opfattelse af lyde

Hvordan fungerer den menneskelige hørelse egentlig? I det følgende forklarer vi dig, hvordan høreprocessen forløber i et sundt øre.

Lyde, dvs. støj eller toner, bæres igennem luften til øret og optages der af det ydre øre, ligesom af en tragt. Lydbølgerne bliver på den måde bundtet og ledt ind i øregangen. For enden af øregangen rammer lyde trommehinden, som sættes i svingninger af de ankommende lydbølger. Med disse svingninger sættes tre små øreknogler i mellemøret i bevægelse: Hammer, ambolt og stigbøjle. Ved hjælp af denne mekaniske proces, bliver lyde ledt videre til det indre øre og forstærket.

Det indre øre, der er formet som et sneglehus (latin: Cochlea), er nogenlunde så lille som en kirsebærsten, bygget meget komplekst op og regnes for at være ekstrem nøjagtig. Gennem sneglen opfattes meget lave eller meget høje lyde, og de fineste forskelle i tonehøjder. I øresneglen sidder det egentlige høreorgan, som består af sansehårceller, og som er omgivet af væske. Øreknoglernes svingninger forplanter sig også til væsken, som igen sætter sansehårcellerne i bevægelse. Dette udløser sanseindtrykket, som ledes over hørenerven til hjernen.

Hjernen bearbejder de elektriske nervesignaler til „auditive fornemmelser” og lærer at „genkende” og „forstå” disse signaler fra fødslen, altså at fortolke de opfattede lyde som musik, tale eller støj. Høreevnen i det sunde øre er forskellig for dybe, mellemliggende og høje toner.