Høretab

Hvis høreprocessen er påvirket, indtræder et høretab. Det kan der være forskellige årsager til, og høretab kan have forskellig effekt fra menneske til menneske. Der skelnes mellem to slags høretab.

Perceptiv høretab

Den mest almindelige form for høretab er det perceptive. Det perceptive høretab opstår i det indre øre, hvor de små hårceller knækker, eller i ørets nervesystem. Et perceptivt hørtab kan være:

 • Arveligt
 • Medfødt
 • Aldersbetinget
 • Sygdomsbetinget
 • Forårsaget af støj
 • Forårsaget af skade i hovedet
 • Opstået på baggrund af medicinsk behandling som kemoterapi og strålebehandling

Effekten af et perceptivt høretab er næsten altid den samme. Det er svært at adskille tale fra støj, at høre visse højfrekvente lyde som fuglesang, og du føler, at andre mumler.

Et perceptivt høretab er permanent, og kan ikke behandles medicinsk – men det kan forbedres væsentligt ved brug af høreapparater.

Konduktiv høretab

Det konduktive høretab opstår i det ydre øre eller i mellemøret. Årsager til konduktivt høretab kan være:

 • Ørevoks
 • Otosclerose
 • Hul på trommehinden
 • Brud på knoglekæden
 • Betændelse i mellemøret
 • Misdannelser af ydre øre

Et konduktivt høretab er ikke nødvendigvis permanent, og kan afhjælpes medicinsk.

Blandet høretab

Det kan hænde, at du lider af perceptivt og konduktivt høretab samtidig. Denne tilstand kaldes blandet høretab, og kan behandles medicinsk og/eller med høreapparater.

Erkendelse af høretab

Hørelsen bliver helt naturligt svækket med alderen og halvdelen af alle danskere over 75 år lider af nedsat hørelse. Derfor bør alle få tjekket hørelsen med jævne mellemrum, ligesom det er naturligt at gå til tandlægeeftersyn.
Klik på billedet for at afspille videoen.