Hvor starter jeg?

Hvis du er i tvivl om du har en hørenedsættelse, er det en rigtig god ide at få lavet en høretest. Før du skal have foretaget en høretest, skal du have skyllet ørene, så der er fri passage for lyden.

En høretest er en kort høreprøve på ca. 1/2 time, der indikerer om der er høretab, som vil kunne afhjælpes med høreapparater.

Denne test udføres af en professionel audiologist i en privat høreklinik, uden at du behøver at besøge din egen læge eller ørelæge først.

Hvis høretesten viser, at du har et høretab, som vil kunne afhjælpes med høreapparater, bookes en ny tid i høreklinikken til en udvidet høreprøve samt konsultation.

Høreprøven

Ved den udvidede høreprøve, bliver der foretaget understøttende tests for, at præcisere dit høretab. Disse tests vil blive indført i et audiogram og vil kunne ses som en hørekurve. Efter endt høreprøve sidder vi sammen og gennemgår høreprøven i detaljer. Prøven vil vise, hvor din hørenedsættelse ligger henne, hvilke lyde du ikke kan høre, og hvilke lyde du kan høre. Du vil komme til at forstå, i hvilke situationer du har problemer med at høre, og hvor du har brug for hjælp.

Konsultation

Når vi har gennemgået høreprøven, vil vi snakke om din dagligdag og dine høreproblemer. Det er vigtig at vide, hvilke lyttemiljøer dine kommende høreapparater skal kunne håndtere. Du vil blive stillet en række spøgsmål som f.eks.

  • Er du stadig aktiv på arbejdsmarkedet?
  • Hvad laver du til daglig?
  • Opholder du dig mest alene eller sammen med andre?
  • Går du til foredrag eller møder?
  • Hører du meget musik eller evt. spiller selv?
  • Går du tit på restaurant eller i biografen?
  • Dyrker du sport?
  • Er du meget udenfor?
  • Osv.

Jo mere detaljeret vi kan tale om dine daglige behov, jo bedre kan der rådgives om de helt rigtige høreapparater for dig. Sammen besluttes hvilke apparater, der skal bestilles hjem og en ny tid til tilpasning af høreapparaterne gives.

Tilpasning af høreapparaterne

Nu skal dine høreapparater så indstilles til dig. Det gøres via et program på computeren med udgangspunkt i din høreprøve, men også den tidligere konsultation. Når høreapparaterne er blevet tilpasset dit høretab, gives en grundig introduktion om de praktiske ting, der følger. Herefter er du klar til at tage hjem og teste høreapparaterne i prøveperioden.

Prøveperioden

Det kan være svært på forhånd at vide, om høreapparaterne giver dig den ønskede effekt, og derved en bedre livskvalitet. Lidt ligesom at købe et par pæne sko uden at vide, hvordan de sidder på fødderne. Derfor er prøveperioden et tilbud til dig, om en prøvetid af de anbefalede høreapparater i dine vante omgivelser helt uden binding eller købstvang. På den måde kan du trygt afprøve dine måske kommende høreapparater. Efter prøveperioden gives en tid til den afsluttende kontrol.

Afsluttende kontrol

Den afsluttede kontrol bruges til at tale om, hvordan det er gået i prøveperioden og evt. finjustere i lyden på apparaterne, hvis der er noget der har drillet. Hvis apparaterne har været tilfredsstillende, aflevere du den bevilling, du har modtaget af det offentlige dvs. regionen og der afregnes. Fra afregningsdatoen har du 4 års garanti.

Hvad er en bevilling

En bevilling er en check/kvittering fra det offentlige på kr. 6.537 (i 2020) til køb af et sæt høreapparater. For at få en bevilling skal du som føstegangs bruger til tjek hos en ørelæge. Ørelægen skal sikre, at dine øre er raske. Ørelægen vurderer også ud fra en høreprøve, om høreapparater vil være gavnlige for dig. Når ørelægen har godkendt det, sendes et ansøgningsskema ind til regionen, og du vil inden for ca. et par uger modtage bevillingen. Denne bevilling medbringes i klinikken ved afregning af høreapparatene.

For flere gangsbrugere er det ikke nødvendigt at få godkendelse af ørelæge. Her ansøges direkte fra klinikken. Bevilling vil komme hjem til dig selv i postkassen.

Kontakt klinikken for mere infomation.